BSE, gelukkig zonder Creutzfeldt-Jacob

Waarom Battlelore (Second Edition) hét Battlelore hebbeding is.

De eenvoud

BSE is eenvoudiger dan zijn oudere broer. Dat impliceert dat de regels sneller zijn uitgelegd en dat u sneller aan spelen toekomt. Sessies duren niet lang maar zijn heel intens. U gaat meerdere veldslagen uitvechten op een avond, dat garandeer ik u.

De setting

BSE speelt zich af in het universum van Terrinoth, een universum dat niet bestaat en daardoor bevolkt wordt door de meest afgrijselijke creaturen. Gelukkig wordt het ook bevolkt door de Darwiniaanse miskleun mens, wat voor velen onder ons dan weer lekker vertrouwd zal aanvoelen.

De fantasy setting geeft FFG – FFG zou FFG niet zijn zonder – de mogelijkheid triljoenen uitbreidingen op de markt te gooien. Het valt te vrezen dat die triljoenen uitbreidingen jammer genoeg ook zeer de moeite zullen zijn.

De conflictregels

U evalueert uw dobbelresultaat nu als aanvaller, in tegenstelling tot de vorige edities waarbij de aangevallen eenheid uw referentiepunt was. Valt u aan met een boogschuttereenheid gebruikt u de doelwitsymbolen, valt u aan met een melee-eenheid gebruikt u de zwaarden. Logisch. Daarbovenop worden melee-eenheden die nog uit slechts één figuur bestaan beschouwd als zwak, waardoor ze enkel door het gooien van dubbele zwaard symbolen nog schade kunnen toebrengen. Leuk!

Eenheden kunnen ook nog beroep doen op hun speciale (basis)vaardigheid. Allemaal hebben ze er minstens een en als het kroonsymbool wordt gegooid mag u zelfs aan de slag met freaky eigenschappen waarmee u dan leuke dingen kunt doen met uw eigen manschappen maar vooral met die van uw tegenstander. Laten we daar nu verder even op ingaan.

De eenheden

Er zitten er tien verschillende in de doos, 92 figuurtjes in totaal, en ze hebben heerlijk irritante onhebbelijkheden. Laten we het even over de slechteriken hebben, de Uthuk Y’llan (what’s in a name?). De Bloedoogsters – ik vertaal even vrij uit het Engels – worden sterker naarmate hun eenheid wordt uitgedund. De Obscene eenheden – jawel – zijn ondanks hun bolle buikjes erg mobiel en counteren vooraleer ze moeten terugtrekken. De Vleesvillers doen sowieso schade als ze een reeds gedecimeerde eenheid aanvallen. En de Heer der Chaos tenslotte vertikt het om zich terug te trekken en boezemt door zijn verschijningsvorm zoveel angst in dat de tegenstander in absolute wanorde een blokje om loopt.

Bij de Daqan Lords springt vooral de Roc Warrior er uit, een vliegende reuzeneenheid die bestaat uit een gigantische roofvogel, gemend door een menselijke ruiter. Omwille van het vliegen wordt deze eenheid geenszins gehinderd door hindernissen als terrein en gebouwen en daarbovenop heeft hij een grote actieradius. Lekker meegenomen.

De scenario’s en het genot tijdens het opzetten ervan

Het opzetten van de scenario’s is een spelletje op zich waarbij u uw tegenstander aanzienlijk kunt verrassen. Dat is toch maar lekker meegenomen in deze cadeautjestijd. Op basis van het door u gekozen scenario stelt u uw legers samen aan de hand van een puntensysteem of, als u geen tijd wil verliezen, op basis van de meegeleverde prefab legerkaarten. Hoe u de scenariokaarten kiest kunt u lekker zelf invullen, al suggereert het spelregelboek te kiezen uit een toevallig getrokken hand van drie.

Omdat er 7 scenariokaarten per factie zijn zijn er 49 verschillende uitkomsten mogelijk. Dat kan al tellen wat variatie betreft. Niet slecht voor een basisdoos.

Elke scenariokaart, die de terreinsamenstelling en troepenopstelling van een helft van het spelbord bepaalt, heeft zijn eigen overwinningsvoorwaarden waardoor hetgeen u nastreeft volledig kan verschillen van wat uw tegenstander voor ogen heeft. Later meer hierover.

The Fog of War

Bij het plaatsen van uw legers, een activiteit die u doet aan de hand van de door u gekozen scenariokaart, moet u eerst kaarten waarop die eenheden staan aangegeven gedekt op het spelbord leggen. U beschikt echter ook over fopkaarten die uw tegenstander doet vermoeden dat het om echte eenheden gaat. Of toch minstens doet twijfelen. Als iedereen zijn kaarten heeft geplaatst worden ze vervangen door hun driedimensionale verschijningsvorm. Begin uw eigen Ruytinckxlachje al maar in te oefenen.

De lorekaarten

Kennis is macht, ook in BSE. Net als in de voorgaande kunt u in deze versie kunt gebruik maken van de kennis uwer voorvaderen om het conflict in uw voordeel te beslechten. Leuk is dat u hier over kennis geschikt die gelinkt is aan de factie waarmee u speelt. Twintig kaarten krijgt u ter beschikking, die u mits betaling van lorefiches kunt uitspelen. Wanneer en waar deze kaarten uit te spelen vormen belangrijke afwegingen tijdens het spel. Een goed getimede kaart kán het verschil maken. Er is een bekend Battlelore spreekwoord dat zegt: “Als de nood het hoogst is, is een lorekaart nabij.” Hou dat in het achterhoofd als u aan de speeltafel plaatsneemt.

Het thema

We gaan hier helemaal de fantasytoer op. Puristen halen hiervoor hun neus nu al op, maar dat is hun probleem. Ik verdenk hen er trouwens van dat ze hun exemplaar van BSE al lang in de kast hebben staan, de hypocrieten..

Het ontbreken van baniergefriemel

Gaven in de vorige editie de banieren enig cachet aan het slagveld, het gefriemel ermee was toch ook een beetje frustrerend. Twee partijen in twee kleuren hebben we nu, wat het gefriemel verbant en het overzicht op het slagveld vergroot.

De spelregels

U krijgt een basis spelregelboek dat uitblinkt door overzichtelijkheid en een referentiewerkje waarin u snel kernwoorden kunt opzoeken als u tijdens het spelen met een vraag wordt geconfronteerd. Prima gedaan. Deze nieuwe aanpak, die ook al bij Eldritch Horror spelers op goedkeurend gemompel kon rekenen, is duidelijk een stap vooruit.

De overwinningsvoorwaarden

Zoals eerder al aangegeven worden ze bepaald door de twee scenariokaarten die tijdens elk spel werden gekozen. U scoort punten als u strategische locaties op het slagveld bezet als u aan de beurt bent. Of zelfs niet bezet. 16 punten binnenhalen en u bent gewonnen. Uw tegenstander helemaal van het slagveld maaien is ook nog een optie, wat het niet onaanzienlijke aantal agressievelingen onder ons zeker zal verwelkomen.

U gaat echter het meest genieten van het puntensysteem en het daaruit voortvloeiende strategisch en tactisch vernuft dat op het slagveld van u gevraagd wordt.

Het materiaal

Het materiaal is prachtig. Spelbord, eenheden, kaarten, terreintegels en fiches, het is allemaal áf. De miniaturen zijn groter dan die van de oorspronkelijke Battlelore, net als het spelbord en de terreintegels. Een zegening vind ik ook dat de kaarten niet de typische smurfenkaartjes zijn die FFG de laatste tijd meent te moeten gebruiken, maar wel grote, lekker in de hand liggende en vooral goed leesbare exemplaren 

De balans

Ondanks de veelheid aan hoger genoemde variabelen is dit spel lekker in balans. Het gaat echt wel aan uzelf liggen als u met de staart tussen de benen moet afdruipen. Dit laatste kunt u alleen als u een flesh ripper brute bent, maar dit terzijde.

Minpunten?

Ja hoor.

(Lichte) puntenaftrek voor het ontbreken van een degelijke doosinlay, de aanwezigheid van slechts vier dobbelstenen (die kwalitatief gelukkig wel veel beter zijn dan die uit de eerste editie) en – o gruwel – de afwezigheid van de ondertussen legendarisch geworden kaartenhouders.

Maar deze onvolkomenheden ondermijnen het speelplezier geenszins.

Is het concept Battlelore u helemaal vreemd? Toeslaan. Hebt u alles van de vorige editie(s) al? Toeslaan. Houdt u van conflictspellen? Toeslaan. Bent u spelliefhebber tout court? Toeslaan.

U leest het, u hebt echt geen excuus.

Dominique


Battlelore (Second Edition)

Fantasy Flight Games (2013)

Richard Borg, Robert A. Kouba

2 spelers vanaf 14 jaar

45 tot 90 minuten