Spiel 2013: een vooruitblik (deel 6)

City Hall (Tasty Minstrel Games)

In City Hall is een bordspel voor 2 tot 4 spelers waarin u zich zonder schroom kandidaat hebt gesteld voor de burgemeesterschapverkiezingen in New York. U zet die kandidatuur kracht bij door bij te dragen aan allerhande projecten en de bevolking en hun drukkingsgroepen zoveel mogelijk ter wille te zijn. Om uw kansen te vergroten probeert u ook het inwonersaantal van de stad op te trekken door het aanbieden van lokkertjes allerhande, nieuwe en gezellige woonwijken bijvoorbeeld.

U bouwt op en voert campagne en probeert deze twee activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. U doet hiervoor beroep op zeven administratieve steunpilaren waarvan de belastingdienst niet bepaald de minst belangrijke is. Jammer genoeg proberen uw tegenkandidaten uw invloed op deze diensten te ondermijnen door de hunne erop te vergroten. Geen nood, u weet hoe de wereld in elkaar zit. U ziet er dan ook niet tegenop om uw tegenspelers de illusie te geven van controle terwijl u in rokerige achterkamertjes intrigeert en samenzweert dat het een lieve lust is. Zo zult u het niet nalaten een bevriende fabriekseigenaar te overtuigen om een zeer vervuilende en lawaaierige productie-eenheid naast een door uw tegenstander net opgerichte residentiële wijk neer te poten.

Het spel eindigt uiteraard met de verkiezingen en u moet ervoor zorgen dat u uw zaakjes op dat moment goed hebt geregeld. Hebt u bijvoorbeeld tijdens de campagne heel veel geld ingezameld zou de lobbygroep van Wall Street u wel eens een steuntje in de rug kunnen geven.

Wint u de verkiezingen wint u gelijk ook het spel.

Reserveer alvast uw plaatsje in de wachtrij want:

U bent geïnteresseerd in het politieke spel. U zou zich zelfs kunnen thuisvoelen in die krabbenmand.

U speelde vroeger erg graag Sim City.

U vindt het leuk uw tegenspelers tijdens het spel mentaal te beïnvloeden.

Bieden en tegeltjes neerleggen, u vindt dat een mooie combinatie.

U hoopt dat u in dit spel, naar analogie met het schandaal rond de huidige kandidaat burgemeester van New York Anthony Weiner, foto’s met pornografische inslag van uw tegenspelers in de groep kunt gooien.

Loop vrolijk zwaaiend de stand van Tasty Minstrel Games voorbij want:

U hebt iets in uw spellenkast staan dat hier erg op lijkt: Downtown (Abacusspiele). Dat verscheen al in 1996 maar is volgens uw bescheiden mening nog steeds de ongeslagen kampioen wat betreft onderhandelen, bieden, tegels leggen en stemmen in een politiek geïnspireerd bordspel. Uw kennismaking met City Hall is voor u alleen maar de trigger om Downtown nog eens uit de kast te halen.

De grafische omzetting is al even saai als het thema.

U haat politiek, laat staan dat u er een spelletje over wil spelen.

Spiel 2013? Geruchten gaan dat City Hall pas in 2014 zal verschijnen. U zult dus moéten zwaaien als u de stand van Tasty Minstrel Games passeert.

Dominique