De ‘De Tafel Plakt!’ Awards 2012: deel 30

Mastermove van het jaar

Het uitspelen van de actiekaart ‘Full Sail’, in combinatie met de minionkaart ‘First Mate’ tijdens een spelletje Smash up (AEG), uitgevoerd door de heer T.D., woonachtig in R.

Deze award had even goed de titel ‘kettingreactie van het jaar’ kunnen dragen, want wat de heer T.D. daar, op dat moment, uit zijn mouw schudde heb ik maar zelden – nooit eigenlijk – aan een speeltafel gezien.

De Archimedesuitdrukking die zich op het gelaat van bovengetekende manifesteerde na een grondige analyse van zijn kaarthand en de daarop vallende eurocent was al een veeg teken aan de wand, maar toen was het natuurlijk al te laat.

Nooit heb ik iemand met zoveel triomfalisme twee kaarten weten uitspelen.

Wat na dat uitspelen volgde was een gegoochel met minions en scorende locaties en weer een gegoochel met minions en alweer scorende locaties en dat bleef maar doorgaan, met opzet heel traag door de heer T.D. uitgevoerd, als ware het een ritueel, zodat we allemaal goed konden zien hoe zijn verpletterende overwinning vaste vorm kreeg.

Resultaat: een rondedans en drie pruillippen.

En nooit meer een spelletje Smash Up.

Tot morgen!

Dominique