Geld en vrouwen. In die volgorde.

Dit is het plaatje:

Camelot is gevallen, koning Arthur is dood, Merlijn is vermist en de schatkamer is geplunderd. Niet te verwonderen dat de maaltijd die voor u en uw vijf mede rondetafelridders werd opgediend niet echt smaakt. 

Daarbovenop is er sprake van onenigheid aan de ronde tafel. Er wordt stevig geruzied over het verduisteren van goedgevulde goudzakjes. Zelfs Lancelot zou er stiekem enkele onder zijn maliënkolder hebben weggemoffeld.

Verwijten gaan over en weer, er wordt met bestanddelen van de maaltijd gegooid, vuisten worden in elkaars richting gebald, er wordt “Uw moeder is een hoer!” geroepen en zelfs Parcifal, door de band de redelijkheid zelve, heeft zijn broek afgestoken om rugwaarts aan zijn mederidders te laten zien hoe hij over hen denkt. Tot overmaat van ramp is de rouwende Guinevere na het aanschouwen van Parcifals derriére krijsend de de kamer uitgerend om zich vervolgens van de kantelen te storten.

Het ergste moet echter nog komen: er worden scherpe zwaarden getrokken. En gebruikt.

Het escaleert.

Niet alleen zwaarden worden in de strijd gegooid, ook de kristallen bol van Merlijn, Excalibur himself en Arthurs kroon – alle drie geladen met magische krachten – worden een onderdeel van het strijdtoneel.

En dat allemaal om enkele goudstukken.

U speelt in dit erg leuke kaartspel een van de zes hebzuchtige ridders die bij het conflict zijn betrokken en u mag al het bovengenoemde in de strijd gooien om uw onrechtmatige deel op te eisen, zijnde zoveel mogelijk goudstukken.

U begint met zes handkaarten en speelt vervolgens met uw concurrenten de trekstapel één keer door. Zodra dat is geschied kent u de winnaar.

Tijdens uw beurt doorloopt u drie fasen. U moet twee kaarten van de trekstapel trekken, u speelt (optioneel) een kristallen bol van Merlijn of de kroon van Arthur uit en u rondt af met een aanval op een tegenspeler of het afleggen van kaarten om nieuwe en vooral meer kaarten op hand te krijgen.

Aanvallen doet u met zwaarden. Ze duiken in uw agressieve handje op in vier kleuren. Daar kunt u aanvallen op uw tegenstanders mee uitvoeren. U kunt een speler naar keuze voorzichtig prikken met één zwaard, een aanval uitvoeren met twee zwaarden van een verschillende kleur, met drie zwaarden van dezelfde kleur, met vier zwaarden van een verschillende kleur, met vijf zwaarden van dezelfde kleur en tenslotte met Excalibur himself. Uw tegenstander kan zich proberen te verdedigen door uw aanval te blokkeren met schilden of Excalibur of te pareren met hetzelfde aantal zwaarden in dezelfde kleur als die van de aanvaller.

In de middeleeuwen had men blijkbaar erg grote handen.

Wat dit kaartspel zo speciaal maakt is de wijze waarop er wordt gescoord. Slaagt uw aanval moet uw tegenstander u, als hij er eentje op hand heeft, een goudzak overhandigen. Deze gaat in uw persoonlijke scorestapel en levert u op het einde van het spel vijf punten op. Daarbovenop gaan de zwaarden waarmee u de succesvolle aanval hebt uitgevoerd ook mee die scorestapel in. Wordt uw aanval gepareerd leggen zowel u als uw tegenstander de ingezette zwaarden elk in de eigen scorestapel. Wordt uw aanval geblokkeerd met een schild – afhankelijk van het soort aanval zijn de kleur en het aantal hier ook belangrijk – bent u uw ingezette zwaardjes kwijt, want die gaan dan doodleuk de scorestapel van uw tegenstander in, samen met diens schild(en). Elk zwaard, buiten Excalibur, is één punt waard, elk schild twee.

De” special ones” dan.

Excalibur

Deze jongen is nul punten waard, maar is alleen af te weren met een andere Excalibur (u leest dit goed). Daarbovenop kunt u met dit zwaard alle aanvallen blokkeren, behalve een aanval met vijf zwaarden van dezelfde kleur.

Merlijns kristallen bol

Deze geeft u drie mogelijkheden:

Als u deze aflegt mag u vier kaarten van de trekstapel nemen, u kiest er twee uit en de andere twee legt u bovenaan de trekstapel. U weet dus welke twee kaarten de speler na u op handen gaat nemen. Weten is ook in dit spel, misschien nog meer dan in andere, macht.

Het bolletje laat u ook toe om één kaart uit de aflegstapel te kiezen en op hand te nemen.

Tenslotte kunt u een tegenspeler verplichten zijn handkaarten aan u te laten zien. U wilt tenslotte graag weten waar die goudzakken zitten en welke verdedigingsgordel daarrond ligt, nietwaar?

Koning Arthurs kroon

Vijf mogelijkheden biedt dit hoofddeksel u:

U kunt al uw tegenstanders verplichten twee zwaarden af te leggen of, indien de koppigaards dat niet willen, hun volgende beurt over te slaan.

U kunt door hem af te leggen twee beurten na elkaar spelen.

U mag een niet te blokkeren aanval op een tegenstander naar keuze uitvoeren.

U kunt een tegenspeler verplichten twee kaarten aan u te overhandigen. Dat mogen geen goudzakken zijn.

U kunt de kroon gewoon in uw scorestapel leggen alwaar hij u op het einde van het spel drie punten oplevert.

Na het lezen van het voorgaande zult u wel beseffen dat dit spel aan aantal gemene trekjes heeft waar u zonder twijfel tenvolle en met heel veel graagte gebruik van zult maken.

Er wordt wel een loopje genomen met de legende. U wordt hier geconfronteerd met acht Excaliburs, acht Merlijnse bollen en acht kronen van Arthur. Als u een liefhebber van Engelse literatuur en geschiedenis bent zult u hier wel even door een zuur appeltje moeten.

Na het bijten stelt u echter tot uw grote verbazing en voldoening vast dat de nasmaak van die zure appel erg zoet smaakt. En vooral naar meer.

The King Commands is een erg leuk, interessant, subtiel en gemeen kaartspel dat snel aangeleerd is, bluf en “angst voor” hoog in het vaandel draagt, u constant onder druk zet en enorm snel speelt (in een half uurtje bent u klaar). De kers op deze voortreffelijke, zij het lichte, middeleeuwse taart zijn de intrigerende speltechnische elementen die u pas na enkele sessies tenvolle zult weten te doorgronden en vooral te waarderen. En dat allemaal ik een klein, handig doosje.

Nu die vrouwen nog..

Dominique

 

The King Commands

Z-Man Games (2010)

Magnus Esco

2 tot 6 spelers vanaf 10 jaar

30 minuten