Spiel 2010: een vooruitblik (deel 10)

Biblios (IELLO)

Dit is een kaartspel voor 2 tot 4 spelers waarbij u als middeleeuwse abt probeert een gerenommeerd scriptorium op te bouwen en te onderhouden. Dat betekent dat u niet alleen voor gekwalificeerd personeel moet zorgen, maar ook dat u dat gekwalificeerd personeel moet voorzien van alles wat ze nodig hebben om uw bibliotheek van prachtige boeken te voorzien. U financiert dit alles met goud dat u mondjesmaat door de bisschop wordt toegeschoven.

Reserveer alvast uw volgnummer in de wachtrij want:

Dit is een heruitgave van Scriptorium / Scripts And Scribes en u hebt mijn spelbespreking op 22 maart 2008 van dit prachtige spel gelezen. U weet ook dat er aan een visuele facelift wordt gewerkt. Er kan u dus weinig gebeuren.

U houdt van spellen met twee aktes, die totaal van elkaar verschillen maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

U staat graag onder druk, want in de eerste akte moet u de basis leggen van uw overwinning die de tweede akte afsluit.

U hebt een zwak voor een eenvoudig regelwerk.

U houdt van spellen met unieke en originele spelsystemen.

U doet graag schenkingen, zowel aan uzelf als aan anderen, en u hebt er geen enkele moeite mee dat dit proces u confronteert met gi-gan-ti-sche dilemma’s.

U houdt van spellen waarin u over redelijk wat informatie beschikt aangaande de inhoud van de voorraadkisten van uw tegenspelers, maar net niet voldoende om er helemaal uw voordeel mee te doen.

U houdt van interactieve kaartspellen.

U vindt een vleugje onzekerheid bij het startschot lekker spannend.

U neemt graag dezelfde avond nog revanche.

Loop vrolijk zwaaiend de stand van IELLO voorbij want:

U vreest dat de grote meeneembaarheid van het origineel bij de nieuwe editie wel eens verloren zou kunnen gaan.

U hecht veel belang aan de samenhang tussen thema en spelsysteem en die samenhang is hier ver te zoeken.

U hebt het een beetje gehad met middeleeuwse kloosters, vooral sedert uw confrontatie met Monastery.

U haat kaartspellen tout court.

Tot morgen.

Dominique