Spiel 2013: een vooruitblik (deel 34)

Tomorrow (Conquistador Games, Inc.)

In Tomorrow, een bordspel voor 4 tot 6 spelers dat zich in de niet zo verre toekomst afspeelt, staat u aan het hoofd van een wereldmacht. U kunt kiezen uit Amerika, Europa, Rusland, China, India of het Midden-Oosten.

Lekker veel macht, denkt u. Inderdaad, maar de wereld van morgen krijgt wel af te rekenen met acute overbevolking, klimaatverandering en een chronische uitputting van grondstoffen. Zo erg zelfs dat het voortbestaan van de aarde wordt bedreigd.

De enige oplossing – iedereen aan tafel is het erover eens – is het drastisch inperken van de wereldbevolking. Uiteraard vindt u dat eerst de bevolking van de andere wereldmogendheden moeten worden gedecimeerd en niet die van u. Dat dit het uiterste van uw diplomatieke, maar ook agressieve, vaardigheden zal vragen staat buiten kijf. En uiteraard blijft u te allen tijde trouw aan uw verborgen agenda. Want die verborgen agenda bepaalt uiteindelijk of het spel wint of verliest.

Reserveer alvast uw plaatsje in de wachtrij want:

Dit is een kruising tussen Risk, Diplomacy en Pandemie.

Eindelijk kunt u uw diplomatieke vaardigheden nog eens volop in de strijd gooien.

Thematisch heel sterk en, ondanks de titel, heel actueel.

Bij voorkeur te spelen vanaf 18 jaar, zo luidt het advies. Eindelijk nog eens een spel voor volwassenen, in tegenstelling tot alle andere spellen in uw kast die stuk voor stuk een startleeftijd voor kinderen aangeven (denk daar maar eens rustig over na).

Dit zou wel eens een cultspel kunnen worden. Nu al worden op BoardgameGeek de quoteringmessen bovengehaald. Er werden massaal eentjes toegekend door puristen die vinden dat het spelthema gewoon niet kan (ze werden ondertussen weer allemaal verwijderd). U houdt wel van een beetje controverse op tafel.

U moet niet afrekenen met een hoge geluksfactor, integendeel. Uw vaardigheden, en die alleen, zullen het spel al dan niet in voordeel doen uitdraaien.

De gebeurteniskaarten zorgen voor een altijd fris spelverloop.

U hebt al bevestigd gekregen dat het spel verkrijgbaar zal zijn op Spiel. U ziet er niet tegenop om hiervoor in de rij te gaan staan.

Speelt u het graag agressief krijgt u een scala aan vernietigingswapens ter beschikking. Conventioneel? Dat kan. Terrorisme? Doe gerust. Biologische oorlogvoering? Waarom niet? Een kernoorlog? U deinst er niet voor terug.

Tot 6 spelers? Laat maar komen!

U geeft les in het middelbaar onderwijs en wil uw leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met de grote uitdagingen van de nabije toekomst. Voor het te laat is.

Geen winnaar? Iedereen verliest! Dàt is nog eens een uitdaging.

Loop vrolijk zwaaiend de stand van Conquistador Games, Inc. voorbij want:

Het decimeren van de wereldbevolking, het doet inderdaad aan een erg wrange periode uit onze recente geschiedenis denken. U hebt het daar toch moeilijk mee.

De pret begint pas vanaf 4 spelers en in uw geval gaat het dan weinig op tafel komen.

Uw credo is: “Eerst slaan, dan praten.“ Met die levenshouding wordt u in dit spel helemaal weggeblazen.

Dit is niet bepaald de versie van Tomorrow die Annie zong in de gelijknamige musical.

Een depressie op tafel? Nee, bedankt! Uw leven is zo al erg genoeg.

Dominique