Spiel 2013: een vooruitblik (deel 8)

Expedition: Northwest passage (Asmodee / Matagot)

In Expedition: Northwest Passage, een bordspel voor 2 tot 4 spelers, kruipt u in de huid van een expeditieleider in de tweede helft van de negentiende eeuw die deelneemt aan de zoektocht naar John Franklin. De man verdween immers spoorloos tijdens het in kaart brengen van de titel van dit spel.

Dat zoeken is geen sinecure. U krijgt af te rekenen met extreme koude, dichtvriezende zee-engtes, onwillige sledehonden, een morrende bemanning, tijdsgebrek – u moet echt wel voor het avondeten weer in Groenland aanmeren – en wintertenen.

Aangezien u niet de enige zoeker bent en u het nastreven van prestige een niet te verwaarlozen levensopdracht vindt zult u er alles aan doen om uw doel te bereiken, en doet u dat niet hebt u zich voorgenomen af te gaan in stijl: met de meeste overwinningspunten.

Reserveer alvast een plaatsje in de wachtrij want:

Samen met Room 25, van dezelfde uitgever trouwens, was dit het spel waar u op Spiel 2012 het meest naar uitkeek. En samen met Room 25 was het jammer genoeg niet beschikbaar. U hebt er nu alle vertrouwen in.

U hebt altijd al eens de leiding willen nemen over een expeditie.

U doet graag dingen op een persoonlijk spelbordje.

U speelt graag Land in Zicht.

Binnen het uur te spelen en dat vindt u prima.

Loop vrolijk zwaaiend de stand van Asmodee en Matagot voorbij want:

U hebt het altijd een beetje moeilijk met de manipulatie van gedekte tegels. U vreest voor manipulatiesporen die tijdens latere sessies gaan verklappen wat er op de andere kant van de tegel staat. En het sleeven van tegels gaat u toch wat te ver. U bent goed maar niet gek.

U wil toch eerst wat informatie inwinnen over een gelijkaardig spel dat vorig jaar op Spiel verscheen: Northwest Passage Adventure (Gen-X Games). Eerst een vergelijkend onderzoek, pas daarna beslist u.

Als u één tegelspel mag meenemen naar een onbewoond eiland met als thema ontdekkend en om ter eerst heen en weer varen kiest u resoluut voor Columbus (Ravensburger). Zo worden ze niet meer gemaakt.

Dominique