De Onderbroek van Sint Nicolaas

U leeft in het Engeland van de middeleeuwen en u zit in acute geldnood. U bent echter nogal lui aangelegd dus opteert u voor maximaal rendement met zo weinig mogelijk energie.

Maar u hebt geluk. U bent gezegend met gezond verstand en u woont langs de route Londen – Canterbury en daar is nogal wat heen en weer geloop van pelgrims.

Pelgrims die boete willen gaan doen voor hun zonden.

En laat het begaan van zonden nu net uw specialiteit zijn.

Vooral de zonde van de misleiding is u helemaal niet vreemd.

U besluit dan ook de passerende pelgrims te verleiden tot het begaan van de zeven hoofdzonden: superbia (hoogmoed), avaritia (hebzucht), luxuria (onkuisheid), invidia (nijd), gula (gulzigheid), ira (gramschap) en acedia (luiheid) waarna u hen, tegen betaling uiteraard, diezelfde zonden weer grootmoedig vergeeft.

Dat, beste medespeler, is het uitgangpunt van het voortreffelijke bordspel The Road to Canterbury.

Alles gooit u in de strijd. U zet langs de route samenwerkingsverbanden op met bordelen, eettentjes, spiegelpaleizen, bazaars en dies meer. U hebt ook een goedkoop scriptorium aangezocht alwaar u en masse oorkondes van vergeving laat fabriceren. Tenslotte hebt u vlak naast een kerkhof een kleine productie-eenheid opgericht alwaar vervalste heiligenrelikwieën worden aangemaakt. Zo beschikt u over ongeveer 5000 eenheden van de Beschuldigende Vinger van Sint Filippus, 3000 eenheden van de Vingernagels van Sint Vincentius, 2000 eenheden van de Gebakken Eieren van Sint Benedictus, 3000 eenheden van de Miraculeuze Snor van Sint Wilgefortis en 6000 eenheden van de Onderbroek van Sint Nicolaas. Ze gaan over de toonbank als zoete broodjes.

U bent echter niet alleen. Er zijn ook anderen die geld hebben geroken. Eén of twee schooiers die net hetzelfde handeltje als u hebben opgezet.

Die gaat u Uiteraard een poepie laten ruiken. Hoe durven ze, de gulzigaards!

U wacht de pelgrims langs de route op, praat hen de nodige zonden aan, brengt vervolgens uw aflaten en relikwieën in stelling en breidt langzaam maar gestaag uw invloed op de pelgrims langheen de route uit. Dat doet u allemaal door het uitspelen van kaarten (zondekaarten, vergevingskaarten, relikwiekaarten, doodkaarten) bij de drie pelgrims die actief zijn. Tot ze sterven uiteraard, waarna er een tussentijdse waardering volgt, weergegeven op het pad dat naar Canterbury leidt. Leuk is ook dat u ook na de dood invloed blijft uitoefenen op het genootschap waartoe de arme pelgrim behoorde. Dat is belangrijk bij de eindtelling als de bonussen voor de genootschappen worden vergeven. Meer nog: een dode pelgrim levert u mogelijk een extra beurt op! Tijd om te treuren hebt u trouwens niet, want kijk: ziet u daar aan de einder al niet het volgende slachtoffer opduiken?

U krijgt ook riante bonussen als u als eerste de pelgrims de zeven zonden hebt aangepraat en als u meerdere zonden van dezelfde soort vergeeft kunt u ook op een aanzienlijke vergoeding rekenen.

Net als voorganger Pastiche baadt dit spel in kwalitatieve overdaad. De hoofdzonde gulzigheid is de uitgever duidelijk niet vreemd. De doos op zich weegt evenveel als spellendozen van dezelfde grootte mét inhoud en ze is voorzien van een uitermate functionele inlay. Hoedje af! De spelonderdelen zijn ook weer van uitzonderlijk hoog niveau (die kaarten! dat kruisvormige spelbord! die geldbuidels! die geldfiches! die overzichtskaarten! die pelgrimkaarten! die extra beurt fiches!) en de grafische vormgeving is om duimen en vingers van af te likken. Kan ook moeilijk anders als de graficus van dienst Hieronymus Bosch heet. Nog een aangename vaststelling: de humor die dit spel schraagt. U gaat, ondanks de onderliggende ernst waarmee u aan uw overwinning aan het werken bent, bij momenten niet bijkomen van het lachen.

Wij, bordspelers, bevlekken ons voortdurend met de hoofdzonde gulzigheid. Als u dit hebt gezien, en vooral gespeeld, zult ook u niet aan de verleiding kunnen weerstaan.

Geen probleem: een kleine donatie en ik vergeef het u.

Dominique

 

The Road to Canterbury

Gryphon Games, 2011

Alf Seegert

2 tot 3 spelers vanaf 10 jaar

60 minuten