Karma chameleon, you come and go-ooh-ooh-ooh

Voor we het onderwerp van vandaag aansnijden een korte muzikale inleiding:

http://www.youtube.com/watch?v=SKhfKprc6S0

Boeddha, verlichting, mededogen, loslaten, nu-leven, het zijn populaire vluchtwegen in deze barre tijden.

Als u het Boeddhisme genegen bent weet u waarschijnlijk al dat de béste vluchtweg het opsparen van voldoende goed karma is zodat u op deze bol nooit meer hoeft terug te keren.

Het grote probleem is dat in de karmaleer uw ultieme voltooiing pas plaatsvindt nadat u tientallen, honderden, duizenden, miljoenen en voor sommige individuen onder ons zelfs miljarden keren naar deze barre planeet bent weergekeerd. Het hangt allemaal af van uw hoeveelheid opgespaard goed of slecht karma. Bent u goed van inborst zult u minder dikwijls een retourtje krijgen, hebt u meer raakpunten met types als Muammar Muhammad al-Gaddafi gaat u zich in het universum eerder voelen als een pingpongbal. Het is een onderdeel van het Boeddhisme dat mij niet erg bevalt, want het is onder andere door types als Muammar Muhammad el-Gaddafi dat ik hier bij momenten niet zo graag ben.

Gelukkig kwamen ze bij Kosmos op het briljante idee het reïncarnatieproces aanzienlijk te verkorten.

Middels een kaartspelletje.

Mieses Karma.

In de iets te grote doos vinden we dier- en menskaarten, levenslijnkaarten, vijf gouden plastic Boeddhafiguren, vijf karmabordjes en spelregels. Allemaal vrolijk gelig getint.

De dier- en menskaarten evoceren de levensvormen waarin we worden geboren en uiteindelijk weer reïncarneren. Dat reïncarneren gebeurt het liefst in een hogere levensvorm, waarbij de levensvorm mens – begrijpe wie begrijpe kan – uw allerhoogste betrachting is.

Uw individuele karmabordje heeft een karmaspoor waarop u uw verzamelde karma aangeeft – hoe meer hoe beter – met behulp van uw Boeddhafiguur. Het is tevens uw toevluchtsoord als u het beurtverloop niet goed meer uit het hoofd kent. U kunt er ook uw tijdens het spel verzamelde bonus-levenslijnkaarten op kwijt, die op het einde van het spel elk twee punten waard zijn.

De levenslijnkaarten zijn kaarten die u (meestal) rechts aan uw levensvorm aanlegt, rekening houdend met de daarop aanwezige symbolen (een hartje voor liefde, een klavertje vier voor geluk, een weegschaal voor evenwicht, een zon voor verlichting). Er is ook een jokersymbool dat gewoon doet wat de benaming al aangeeft: jokeren. Gouden tip: de regenworm heeft deze altijd in de aanbieding.

U begint het spel als mier en probeert uiteindelijk via tussenstations als regenworm, aardappelkever, vlinder, salamander, cavia, ekster, vleermuis, eekhoorn, haan, egel, kat, kameleon, schaap, hond, koe en aap uw ultieme wensdroom genaamd mens te bereiken. U probeert dat zo snel mogelijk te doen want wie als eerste als mens verschijnt krijgt de meeste bonuspunten en leidt daarbovenop het speleinde in.

Als mier begint u met twee levenslijnkaarten op hand.

Uw beurt is, in tgenstelling tot het echte leven, overzichtelijk en simpel:

U moet een levenslijnkaart aanleggen aan de levensvorm waarin u op dat moment vertoeft. Rechts moet dat, al kan het heel zelden ook links. U moet daarmee rekening houden met het symbool dat rechts onderaan op de laatst gelegde kaart staat vermeld.

U mag eenmaal tijdens uw beurt de speciale vaardigheid van uw huidige levensvorm gebruiken. Jawel, speciale vaardigheden. Alle diersoorten, buiten de mier, de regenworm en de mens kunnen iets speciaals.

U mag uw medespelers om een passende levenslijnkaart verzoeken. Zij staan dan vrij om u er eentje te schenken of niet. Zij die dat wilen doen leggen deze in uurwijzerzin gedekt voor zich op tafel waarna ze gelijktijdig worden omgedraaid. U mag vervolgens een van de aangeboden kaarten kiezen en aan uw levenslijn aanleggen. De speler waarvan u de kaart hebt genomen krijgt omwille van zijn goede daad een karmapunt en duidt dat middels zijn – overigens erg mooie – Boeddhafiguur aan op zijn karmabordje.

Als u op het einde van uw beurt geen levenslijnkaarten meer op hand hebt of het rechtersymbool op uw laatst gelegde levenslijnkaart de man met de zeis is sterft u onmiddellijk en – u leest dit goed – scoort u punten.

Het tussentijds tellen doet u als volgt: voor elke Boeddhafiguur die op een levenslijnkaart staat afgebeeld schuift u uw Boeddhafiguur een veld vooruit op uw karmabordje. Uw verzamelde karmapunten zijn op het einde van het spel evenveel punten waard. Daarbovenop laten uw karmapunten u toe een volgend leven met een hogere levensvorm aan te vatten. Vervolgens gaat u tijdens een erg korte visuele evaluatie na of u op uw levenslijnkaarten setjes van vier dezelfde of vier verschillende symbolen hebt verzameld. Voor elke set – elk symbool mag maar één keer worden gebruikt – mag u een levenslijnkaart uit uw levenslijn op uw karmabordje leggen. Er is daar ruimte voorzien voor een stapeltje. Handig! Elke levenslijnkaart op dat stapeltje is op het einde van het spel twee punten waard.

Nadat u hebt geteld en geschoven neemt u een nieuwe dier- of menskaart van de stapel die uw karmatotaal op dat moment aangeeft. Dat getal staat mooi aangegeven op de rugzijde van die kaarten zodat u zich niet kunt vergissen. Uw nieuwe levensvorm legt u voor u neer en u bent klaar voor uw volgende levenslijn. Is dat een mens luidt u het speleinde in. Als de eerste mens komt te sterven is het spel onmiddellijk gedaan. Iedere speler sterft nog een laatste keer en waardeert zijn laatste levenslijn.

De eindtelling dan: uw eindtotaal wordt gevormd door het optellen van uw karmapunten, uw bonus-levenslijnkaarten (twee punten per kaart) en de waarde van de mens die u eventueel voor u hebt liggen. Hoe sneller u mens wordt hoe meer bonuspunten. Al wil dat niet zeggen dat u wint. U kunt dit spel ook winnen als cavia.

Evaluatie:

Een troef van dit spel is zijn eenvoud en snelheid. U leeft en sterft wat af binnen erg korte tijd. Verder worden altruïstische types tijdens het spelen beloond, mogelijk nog meer dan in het echte leven, al moeten zij er wel goed voor opletten dat hun hulpvaardigheid anderen niet meer beloont dan hen.

Erg interessant zijn de vaardigheden van de dieren. Daar kunt u leuke dingen mee doen. Niks ingewikkelds hoor, maar gewoon overzichtelijke leuke handelingetjes die zowel uzelf kunnen bevoordelen als anderen kunnen schaden. Gek genoeg leveren die laatste gemenigheidjes geen negatieve karmapunten op.

Voorbeelden? De aardappelkever, waarmee u de bovenliggende levenslijnkaart van de aflegstapel – als ze past – aan uw levenslijn mag aanleggen. Of de ekster, waarmee u vrolijk fladderend een voor u passende levenslijnkaart bij een tegenspeler kunt gaan stelen. Of de vleermuis, die als ze sterft, en enkel dan, de Boeddhafiguur van een andere speler een stapje achteruit mag zetten en de eigen Boeddha een stapje vooruit. Of de haan, die u toelaat uw karma met één punt te verhogen als u tijdens uw beurt een passende levenslijnkaart aan de levenslijn van een tegenspeler legt. Of de kameleon, die de gedaante en de vaardigheid van een dier van een tegenspeler overneemt. Of de hond, die u toelaat, wel rekening houdend met de symboolregel, een levenslijnkaart aan de linkerkant van uw dier- of menskaart aan te leggen. Dat zijn allemaal leuke dieren voor de mensen.

Ook leuk is dat u op weg zijnde naar uw menswording niet weet in wat u tussentijds wordt gereïncarneerd. U weet hoe u begint, als mier, maar na uw eerste overlijden hebt u zich neer te leggen bij wat u wordt aangeboden uit het stapeltje dat overeenkomst met uw opgespaarde karma. U moet het dus, net als in het echte leven, doen met wat u hebt. Of beter: bént.

Minder vind ik de hoeveelheid aan Duitse tekst op de kaarten en op de karmabordjes. Er zijn nogal wat dieren met speciale vaardigheden, zestien in totaal, en die vragen wat bestudering. Daarbovenop staan bepaalde vaardigheden niet volledig uitgeschreven op de kaarten en moet u nog bijkomende referenties gaan zoeken op het bijblad van de, weliswaar overzichtelijke, spelregels.

De levenslijnkaarten zijn, behalve die waar een Boeddhafiguur opstaat, een beetje kaal. Net als Boeddha zult u opwerpen. Inderdaad, maar ze hadden toch wat voller gemogen, net als Boeddha. Het voordeel van die kaalheid is wel een grote functionaliteit. En daar streven we toch ook naar in een bord- of kaartspel, nietwaar?

Mieses Karma is een spel dat valt onder de categorie “lekker ontspannend en vrolijk”. U moet het spelen als het zonnetje schijnt en u gekwetter van vogels en kreetjes van spelende kinderen op de achtergrond hoort. Het bezorgt u gegarandeerd een goede luim, al moet u er wel voor opletten dat dit niet in de weg gaat zitten als u mee wilt doen voor de overwinning. Want ervaren spelers hebben u zo bij uw pietje.

Meer dan goedgekeurd!

Dominique

 

Mieses Karma

David Safier

Kosmos, 2011

3 tot 5 spelers vanaf 10 jaar

30 minuten